Nahlášení chyby

Email, který bude použit pro komunikaci ohledně chyby
Krátký popis chyby
Prosím, snažte se chybu co nejlépe popsat a kdy při ní dochází.